Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet bepaalt dat we in Nederland allemaal verplicht verzekerd zijn. Bovendien wordt via de wet geregeld welke onderdelen er in de basisverzekering zitten en welke onderdelen we eventueel aanvullend kunnen verzekeren. We betalen premie aan de zorgverzekeraars, maar dienen daarnaast sociale premies af te dragen op basis van ons bruto jaarinkomen. We betalen dan de premie voor de Zorgverzekeringswet, waardoor de kosten voor de zorg hoger liggen dan de premie die we ieder jaar betalen aan de zorgverzekeraars die ons verzekeren. Het is daarom van groot belang om op zoek te gaan naar een goedkope zorgverzekering.

Verplicht verzekerd

De Zorgverzekeringswet stelt dat in Nederland een ieder die verzekerd is voor de AWBZ verplicht is een zorgverzekering af te sluiten. Dit betekent in de praktijk dat iedereen die in Nederland woont verplicht een basisverzekering af dient te sluiten, net als een ieder in het buitenland die vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangt. We zorgen er in Nederland op die manier voor dat een ieder gebruik kan maken van de beschikbare zorg. Uiteraard is het binnen de Zorgverzekeringswet mogelijk om een van de goedkope zorgverzekeringen af te sluiten en daarmee op de kosten per jaar te besparen.

Dekking van de zorgverzekering

Ook de dekking van de zorgverzekering wordt bepaald aan de hand van de Zorgverzekeringswet. Samen met de onderliggende wetgeving zoals het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering geeft de wet aan welke onderdelen er deel uitmaken van de basisdekking en waar we ons aanvullend voor dienen te verzekeren. Tenslotte bepaalt de Zorgverzekeringswet dat een ieder in Nederland geaccepteerd dient te worden voor de basisverzekering en het niet mogelijk is om een zorgverzekering te beëindigen op basis van slecht schadeverloop. Deze wet zorgt er daarmee voor dat we in Nederland kunnen rekenen op een goede dekking van onze zorgkosten.

Vorig artikel:

Volgend artikel: