Zorgverzekering 2014

De inhoud van de zorgverzekering 2014 is bekend, waardoor we nu weten dat het aantal veranderingen minimaal zal zijn. Andere jaren besloot de overheid vaak gemakkelijk tot het toevoegen of verwijderen van elementen in het basispakket, iets waar men dit jaar niet voor gekozen heeft. Het basispakket voor de zorgverzekering 2014 blijft grotendeels gelijk aan dat van het afgelopen jaar. In plaats daarvan zullen artsen bijvoorbeeld strenger kijken naar daadwerkelijke zorgbehoeften, om te voorkomen dat de kosten verder op zullen lopen. Ook kun je zelf goed kijken naar je behoeften. Ga je bijvoorbeeld kosten voor de tandarts verzekeren of laat je dat bij de zorgverzekering voor 2014 achterwege?

Weinig veranderingen basispakket

De zorgverzekering 2014 is nauwelijks anders dan die van 2013. Het inkomensafhankelijke eigen risico gaat bijvoorbeeld niet door, net als de €50 voor een bezoek aan de spoedeisende hulp, zonder dat er sprake is van een doorverwijzing. Wat dat betreft heeft de overheid uiteindelijk besloten de zorgverzekering zoveel mogelijk te ontzien. Een bijkomend voordeel is dat bijvoorbeeld alle eerstelijns psychologische zorg vergoed zal worden uit het basispakket, er is niet langer sprake van een beperking tot 5 consulten. Wat dat betreft zit de zorgverzekering 2014 op een goede manier in elkaar en kan ook jij daar op een prettige manier gebruik van maken.

Premie en eigen risico zorgverzekering 2014

De zorgverzekering 2014 zal daarnaast iets goedkoper zijn dan die in 2013. Dit heeft te maken met de winsten die verzekeraars het afgelopen jaar hebben kunnen maken, waardoor de premie nu iets omlaag kan. Het eigen risico voor de zorgverzekering 2014 komt wel wat hoger te liggen, op €360 per jaar. Dit is een correctie met het oog op de inflatie. Het blijft uiteraard mogelijk om het eigen risico met maximaal €500 op te hogen, om op die manier een scherpere premie te betalen door zelf meer risico te dragen.

Vorig artikel:

Volgend artikel: