Hoe wordt de premie vastgesteld?

Benieuwd hoe de verschillende verzekeraars de premie vaststellen en ervoor zorgen dat je de mogelijkheid hebt om een goedkope zorgverzekering af te sluiten? Dit is afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Je kunt de goedkoopste zorgverzekering afsluiten door gebruik te maken van een maximaal vrijwillig eigen risico, in combinatie met een online polis.

De verzekeraar maakt in ieder geval altijd een inschatting van de hoogte van het risico op bepaalde zorgkosten, om op basis daarvan de premie voor de goedkope zorgverzekering vast te stellen. Houd er bovendien rekening mee dat de basisdekking en de uitgebreide dekking op een andere manier in elkaar zitten. In het tweede geval is er veel meer sprake van specifieke zorgkosten, de basisdekking is voor iedereen verplicht en wordt wettelijk vastgesteld door de overheid.

Hoogte van het risico

De premie voor een goedkope zorgverzekering stelt de verzekeraar vast door in te schatten hoeveel risico er bestaat op bepaalde zorgkosten. Is de kans bijvoorbeeld groot dat verzekerden naar de huisarts zullen moeten om daar een consult aan te vragen? Dan betekent dit een hoog risico en is het van belang om voldoende premie te innen, om de kosten te kunnen dekken. Zelfs de goedkoopste zorgverzekering zorgt voor een spreiding van de kosten over zoveel mogelijk mensen met een dergelijke polis.

Indien bijvoorbeeld 1.000 mensen de verzekering afsluiten brengen die samen een behoorlijke premie binnen. Van die premie kan een kleine groep een consult aanvragen bij de huisarts. Het is voor de aanbieder van de goedkope zorgverzekering van belang om de zorgkosten voor het komende jaar in te schatten. Door die zorgkosten te delen door de verschillende klanten is het mogelijk om de premie vast te stellen en die vervolgens te innen.

Basisdekking en uitgebreide dekking

Het vaststellen van de premie voor de goedkope zorgverzekering gebeurt op een verschillende manier voor de basisdekking en de uitgebreide dekking. De basisdekking is voor iedereen verplicht, de inhoud hiervan wordt door de overheid vastgesteld. Dit maakt het relatief eenvoudig om het risico in te schatten, waardoor het goed mogelijk is om hier een scherpe premie aan te koppelen.

De risico’s met betrekking tot de aanvullende dekking zijn lastiger in te schatten, aangezien er vaak sprake is van specifieke dekkingen. Bovendien zullen vooral mensen met een hoge kans op zorgkosten gebruik maken van een aanvullende dekking. We zijn allemaal verplicht om de basisdekking af te sluiten, maar dat geldt niet voor de aanvullende dekking. Dit betekent dat de verzekeraar niet zomaar de goedkoopste zorgverzekering kan aanbieden. In dat geval zou er te weinig premie binnenkomen, om de gemaakte zorgkosten aan de andere kant voor alle verzekerden te kunnen vergoeden.

Vrijwillig eigen risico

Wil je de goedkoopste zorgverzekering afsluiten? Dan is het mogelijk om gebruik te maken van een vrijwillig eigen risico, bovenop het verplichte eigen risico. Dit betekent dat je wat meer eigen risico loopt, in ruil waarvoor de verzekeraar je een korting op de premie aan zal bieden. Ook dit vraagt om een inschatting van de risico’s. Indien een verzekeraar inschat dat veel mensen slechts beperkte zorgkosten zullen maken is het goed mogelijk om een behoorlijke korting op de premie aan te bieden in ruil voor een hoog vrijwillig eigen risico. De kans dat de verzekeraar uit dient te keren is dan immers maar klein. Dit betekent dat het mogelijk is om de goedkoopste zorgverzekering af te sluiten, door gebruik te maken van dit eigen risico. Uiteraard is het voor de verzekerde vervolgens een afweging. Wil je gebruik maken van een hoog eigen risico om een lage premie te betalen, of kies je liever voor wat meer zekerheid?

Online goedkope zorgverzekering

Je kunt in ieder geval online een goedkope zorgverzekering aanbieden. De zorgverzekeraars kijken namelijk goed naar de risico’s op zorgkosten om de premie vast te stellen, maar ook de eigen kosten binnen het bedrijf spelen een belangrijke rol. Door zoveel mogelijk van de dienstverlening online aan te bieden is het mogelijk om deze kosten te drukken en ervoor te zorgen dat er meer over zal blijven. Dit betekent vervolgens dat de online verzekeringen vaak een stuk voordeliger zijn dan de reguliere polissen. Een deel van de kostenbesparingen vloeien op die manier door naar jou als verzekerde.

Zoek je de goedkoopste zorgverzekering? Zorg er dan voor dat je begrijpt hoe de verzekeraar de premie op zal bouwen. Maak gebruik van een hoog vrijwillig eigen risico en sluit bij voorkeur een online zorgverzekering af, om zoveel mogelijk zelf in handen te nemen en de kosten tot een minimum te beperken.

Vorig artikel:

Volgend artikel: